Màng lót ruộng muối

[:vi]Giảm nhân công lao động.

Rút ngắn thời gian kết tinh muối (còn 7 ngày)

Sau khi cào lượng muối tồn dư trên nền ruộng rất ít.

Muối trắng, sạch hơn so với muối làm trực tiếp trên nền đất.

Sản lượng muối tăng cao.

Muối bán được giá cao.

Thuận tiện trong việc làm vệ sinh chuẩn bị cho đợt sản xuất tiếp theo.

Khách sử dụng mang lót ruộng tôm

Xưởng sản xuất màng lót ruộng tôm

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn và trực tiếp cung cấp sản phẩm chất lượng cho quý khách hàng với giá cả hợp lý, chất lượng cao, đảm bảo uy tín theo số điện thoại: 028.6686.1699 hoặc 0918 859 659, xin chân thành cảm ơn./.[:en]Reduced labor.

Shorten the salt crystallization time (7 days)

After the rake residue on the field is very little.

White salt, cleaner than salt made directly on the ground.

Salt production increased.

Salt sold at high prices.

Convenience in cleaning preparation for the next batch of production.

Guests use shrimp ponds

Shrimp Lining Film Production Factory

For more information, please contact our company directly for guidance, advice and directly provide quality products to customers with reasonable prices, high quality, reliability number Phone: 028.6686.1699 or 0918 859 659, thank you.[:]

14.092 thoughts on “Màng lót ruộng muối