Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG MÀNG NÔNG NGƯ NGHIỆP SÀI GÒN (SAFFACO)
Địa chỉ: 42/13A-Đường Bình Thành-KDC Vĩnh Lộc-P. BHH B, Q. Bình Tân-TP. HCM
Điện thoại:028.6686.1699 – Fax: 028.6686.1359
Hotline: 0918 859 659 – 0915 9096 97
Email: song.manglotsg@gmail.com
Web: www.manglotsaigon.com

Bản đồ địa điểm

Business information

SAIGON AGRICULTURAL FARM PACKAGING JOINT STOCK COMPANY (SAFFACO)
Address: 42 / 13A-Road Binh Thanh-KDC Vinh Loc-P. BHH B, Binh Tan Dist. HCM
Tel: 028.6686.1699 – Fax: 028.6686.1359
Hotline: 0918 859 659 – 0915 9096 97
Email:song.manglotsg@gmail.com
Web: www.manglotsaigon.com